© 14 september 2019 designed by ‘t Vlinderhuis

 

’t Vlinderhuis

 

't Vlinderhuis.
natuurgeneeskunde.
massage bij kanker.
ontspanningsmassage's.
Dorn-therapie.
zorgmassage op "maat".
triggerpointmassage.
sport (deel) massage.
kindermassage.
bedrijfsmassage.
cursus babymassage.
tarieven/info cursus babym..
tarieven massages.
huisregels.
Contact massage 's / links.
Contact Natuurgeneeskunde.
Privacyverklaring.

(Ontspannings)massage’s Natuurgeneeskunde Dorn-therapie

Gespecialiseerd in massage bij kanker

Gecertificeerd babymassage docent

 

*Massagepraktijk ‘t Vlinderhuis is een professionele massagepraktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten (Ontspannings)massages, Natuurgeneeskunde en Dorn-therapie.

 

*Contact gegevens:

Adres: Op de Berg 1, 6071BV Swalmen

website: www.vlinderhuis.com

e-mail: vlinderhuisnancy@gmail.com of vlinderhuisfrank@gmail.com

Telefoonnummer: 06 45524403 (Nancy) of 0622515535 (Frank)

KVKnr: (Nancy) 14129035 / (Frank) 13039407

 

’t Vlinderhuis vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres.

Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.

Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:

Voornaam, achternaam, adresgegevens, geboortedatum, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, beroep en werkomstandigheden, sport/hobby’s, bijzonderheden gezondheid

 

* ’t Vlinderhuis verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.

-Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.

-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of het wijzigen van een afspraak.

-Voor het afhandelen van de betaling.

-Voor het verzenden van een eventuele  nieuwsbrief.*De persoonsgegevens worden zonder jou schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

*De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten praktijkruimte bewaard.

 

‘t Vlinderhuis houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van ‘t Vlinderhuis en de beheerder van de website.

 

*Heeft u zich alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd. *U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met ‘t Vlinderhuis.

 

*U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met ’t Vlinderhuis.

 

*’t Vlinderhuis gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

*U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

 

*Massagepraktijk ‘t Vlinderhuis heeft een verwerkersovereenkomst met provider flexwebhosting. Deze provider draagt zorg voor de beveiliging van onze website.

Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand op onze computer. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van ’t Vlinderhuis.

 

*Social media: Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze socialmediakanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende socialmediakanalen: · Facebook- Instagram-linkedin

*Wijziging privacyverklaring: Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid.        18-05-2018